Nytt fra styret

Det har vært stor aktivitet i havna i løpet av våren. Flere medlemmer som har solgt båt, kommer tilbake med ny båt innen ett-årsfristen. Det kan derfor bli litt styr med plasseringer, men det har gått greit. Sjøsettingen lørdag 25. april gikk som på skinner. Med rutinert kranfører og erfarne båteiere som mannskap ble det en effektiv og rask sjøsetting uten å gå på akkord med sikkerheten..

Konraddokken

  • Store steiner skal fjernes fra sjøbunnen utenfor den nye servicebrygga ved utsettingsrampen.
  • Fire nye lysmaster er montert og tilkoplet.
  • Strømskap på brygga er montert og tilkoplet strøm.
  • Storslippen er overhalt, malt og polstret.
  • Skinnegangen til storslippen er sjekket av dykker. Det ble påpekt at skinnegangen og underlaget var skjevt, men dette ble funnet i orden og det syntes ikke påkrevd med noen utbedring.
  • Samtlige vannposter og kraner er kontrollert (ca.20) og reparert både i Konraddokken og i Nyhavn.

Nyhavn

  • Flere båtplasser manglet strekkavlastere i fangtauet for baugen. Oppsynsmann har gjort båteierne oppmerksom på dette. Alle fortøyningstau skal ha strekkavlastere.
  • Betongkanten på brygga utenfor klubbhuset er nå kledd med treverk, et flott arbeid som høyner standarden.
  • Noen lysmaster i Nyhavn ert skiftet ut. Skal sjekke et par master til.

 

Styret ønsker alle medlemmer en trygg og trivelig båtsessong, nå venter vi på sol og varme!