Nytt fra styret

Båtsesongen ble noe kort i år. Først ventet vi på våren som og var kald og knapt kom. Sommeren kom til slutt, men sent. De fleste fikk likevel noen fine turer og som de optimister vi er, håper vi igjen på en god neste sesong.

Styret er i gang med arbeidet etter ferien. Oppsynsmennene melder at det står godt til i havnene. Det har som kjent vært stresset en tid med å få innarbeidet foreningens fortøynings og fendringsregler. Som medlemmer kan vi nok ha ulikt syn på disse tingene, men reglene er utarbeidet med det mål for øyet at det skal være trygghet for skader på egen eller naboens båt.

Driftskomiteen vil ta i bruk rutine/sjekk-lister for faste punkter (fortøyning, fendring, etc.) som skal kontrolleres når oppsynsmennene har sine runder. Styret tok for seg høstens planer. Foreløpig er det disse oppgavene som står for tur.

Konraddokken

  • Vannposter på flytebryggene.
  • Utrigger fra servicebryggen parallelt med utsettingsrampen.
  • Asfaltering.

 Nyhavn

  • Reparere asfaltdekket mot nordre molo.
  • Ferdigstille snuplassene.

 

LANDSETTING BLIR LØRDAG 17. OKTOBER KL. 09:00. Vær ute i god tid.

De som ønsker å ha båten i opplag, må gi beskjed til oppsynsmann Jan Eie snarest.