Nytt fra styret

Styret hadde sitt siste møte for året den 8. desember. Oppsummeringen viser at det har vært et effektivt arbeidsår.

 

Driftskomiteen.

Har jobbet mye med rutiner for at ting skal være enkle og forutsigbare. Det er bla. laget et nytt fortøyningreglement, slipprutiner og retninglinjer for tilkopling av strøm til båten m.m. Det jobbes også med en såkalt FAQ, “Ofte stilte spørsmål” som gjennom nettsiden vår vil kunne gi svar på de fleste spørsmål som nå kommer til driftskomiteen. Denne funsjonene er allerede så smått satt i gang og kan finnes under fanen informasjon.

 

Konraddokken og Nyhavn.

I en tid nå har styret, ved oppsynsmennene, stresset havnereglementet og særlig fortøyningsreglene. Det er etterhvert blitt ganske bra i begge havnene. De aller fleste følger fortøyningreglementet, men noen henger ennå dessverre etter. Det slurves mest med å ha tilstrekkelig med fendre og setting av spring. Reglementet er enkelt og vi forventer at alle lojalt slutter opp om foreningens policy.

 

Årsmøtet.

Forberedelsene til årsmøtet er i gang. Styret har bedt valgkomiteen om å starte sitt arbeide. Leder er Ulf Pettersen.

Innkalling og årsberetning blir sendt ut i begynnelsen av februar.

Årsmøtet blir 23. februar 2016. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar 2016.

 

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer en

Riktig God Jul og en kommende God Båtsessong !