Nytt fra styret

Søknad om båtplass/bytte av båtplass – Endring av rutiner.

Fra og med året 2016 endres rutinene for søkere til båtplass samt for de som søker større eller mindre båtplass. Alle som søker båtplass i Hana Båtforening må nå hvert år bekrefte sin søknad i februar måned for å opprettholde søknaden som aktiv. Se for øvrig innkallingen til årsmøtet og rutinen som vil bli lagt ut på nettsiden.

Årsaken til endringen er at driftskomiteen bruker svært mye tid og arbeid ved tildeling av båtplasser. Det skrives og ringes til søkerne, men flere frafaller søknadene eller endrer på ønsket størrelse på båtplassen m.m. Flere har også fått nye adresser, e-post- adresser eller telefonnumre uten å ha gitt beskjed til foreningen. Alt dette koster driftskomiteen uforholdsmessig tid og arbeid som kunne vært benyttet mer konstruktivt. Disse nye rutinene vil medvirke til en enkel og mer effektiv tildeling av båtplasser.

Les mer på søknad siden

 

Driftskomiteen

Melder at det er tildelt 4 nye båtplasser og mottatt om lag 10 bekreftelser på søknad om båtplass.

Dessverre er det ennå noen som ikke følger foreningens fortøyningsreglement, tross styrets stressing av reglene og oppsynsmennenes veiledning. Det er flaut at dette gjentatte ganger må tas opp i styret. Dette kan vi ikke være bekjente av. Det som går igjen er mangel på spring.

Det skal monteres spring i begge retninger. Se veiledning på tavla i Nyhavn og her på nettsiden.

 

Konraddokken

Sjøsettingsrampen må repareres. Dekket er sprukket opp og utgjør en risiko. Dekket fjernes og nytt legges. Rampen vil bli stengt en tid.

Utenfor den nye brygga langs land er det noen store steiner som skal fjernes.

Det vurderes å legge asfalt på grusplassen i Konraddokken.

4 nye strømskap skal monteres.

 

Nyhavn

Klubbhuset trenger maling og noen bord må skiftes.

Det skal legges ny asfalten på nordre molo der kanten ble undergravd av sjøen.

 

Endring av rutiner for utsending av faktura

Styret jobber med planer om å sende faktura på e-post til medlemmene og bruke SMS til påminning.

Medlemmene oppfordres derfor til å gi melding til foreningen om sin e-post adresse og oppdatering av adressen ved endringer.

 

Neste styremøte 19. april.

 

HUSK SJØSETTINGEN LØRDAG 23. APRIL KL. 09:00.    MØT I GOD TID.

closeup2