Nytt fra styret

Sjøsettingsrampen i Konraddokken.

Mange har glede av sjøsettingsrampen i Konraddokken, men den tilfredsstilte ikke lenger de krav vi setter og trengte nå skikkelig vedlikehold. Vi har derfor nyttet høvet til en større oppgradering. Underlaget er en solid steinfylling og på den er støpt et kraftig armert betongdekke. I sjøen utenfor betongdekket er det lagt prefabrikkerte hulldekker i betong.

IMG_0716

 

Nyhavn

Klubbhuset i Nyhavn trenger reparasjon. Noen kledningsbord skal skiftes og huset males.

Sjøsettingen lørdag 23. april gikk greit unna. Båtene kom raskt og uten problemer på vannet. Båteierne samlet straks sitt opplagsutstyr og plassen ble feid og spylt.