Nytt fra styret

Fra styremøtet 21. juni.

Det har vært noe pågang i det siste for å få skifte båtplass. Flere medlemmer har fått nye båter og ønsker å skifte plass. Det kan være vanskelig å få til omrokkeringer mellom båtplassene. Driftskomiteen oppfordrer derfor alle som søker båtplass eller medlemmer som ønsker å skifte båtplass søke i god tid samt opplyse mest mulig om båten. Dette vil lette arbeidet med å finne plass som høver til båttypen.

Det har vært noe uklart hvordan medlemmene skal forholde seg til dugnadsinnkalling. Styret vil se nærmere på dette.

Som nevnt trenger klubbhuset til vedlikehold. Det skal skiftes noe kledning, dør og vinduer. Arbeidet starter opp etter ferien.

Internettlinja i Nyhavn skal oppgraderes i løpet av sommeren. Kapasitet og hastighet vil bli økt betraktelig.

Styret ønsker alle en god ferie og en trivelig båtsesong. 

201508