Landsetting

Landsetting for vinteropplag bli i år lørdag den 22. oktober. kl. 09:00. OBS: Møt i god tid.

Ta snarest kontakt med oppsynsmann Jan Eie om du ønsker vinteropplag på land.
Jfr. Havnergelementets § 14…..Båteiere som vil ha båten i vinteropplag på land må melde fra om dette til oppsynsmann innen 14 dager før opptak. 

Landsetting