Nytt fra styret

Fra styremøtet 8. november 2016.

Driftskomiteen melder at det fortsatt er pågang for å få byttet båtplass og tildeling av nye plasser.

Det er montert 4 nye strømskap. 1 stk. på opplagsplassen i tillegg til det som sto slik at alle som står i opplag nå kan få strøm og 1 stk. nytt strømskap på søndre pir.

2 stk. gamle strømskap er byttet ut for båtplassene mot sjøspeiderne. Her sto noen gode stålstativ som ble nyttet til feste for strømskap og vannpostene.

 

Videre meddeler driftskomiteen:

  • Noen av lysmastene i Nyhavn var ustabile i festene og er reparert.
  • Det er planlagt å få lagt ut vann og montert strømskap på flytebryggene.
  • Ferdiggjøre snuplassene på moloen i Nyhavn samt reparere asfaltdekket mot nord.
  • Asfaltering av parkeringsplassen i Konraddokken.
  • Vannpostene er nå avstengt for vinteren i Nyhavn og Konraddokken.
  • Det er skiftet mye kledning på klubbhuset og skiftet inngangsdør. Det gjenstår fortsatt litt arbeid.
  • Internettlinja i Nyhavn er oppgradert.