Nytt fra styret

Fra styremøtet 13. desember 2016

• Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Forslag til valgkomiteen sendes til
Ulf Pettersen.
• Årsmøtet blir holdt tirsdag 14. februar 2017.
• Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 7. februar

Styret er i gang med forberedelsene til årsmøtet. Trykking av årsberetning blir i uke 3 og utsending til medlemmene i uke 4.
Driftskomiteen har flere jobber på gang for nyåret. Det dreier seg for det meste om oppgraderinger og vedlikehold av havnene. Vi kan bla. nevne asfaltering av parkeringsområdet i Konraddokken, området mot sjøspeiderne og reparasjon av asfaltskadene på moloene i Nyhavn. Det skal monteres nye strømskap ved slippen og sjøsettingsrampen. Før asfalteringen skal strømkablene vurderes for kapasitet og eventuelt forsterkes.
Fortsatt er det noen båter som har mangler ved fortøyninger eller fendring. Dette er terpet på i det kjedsommelige, det kan ikke være så vanskelig få brakt dette i samsvar med foreningens regler.
Vi har i drift den nye internettlinja. Den har høy båndbredde og kapasitet, noe som tillater en svært høy oppløsning i bildene fra overvåkingskameraene. Vi vil informere mer om dette på årsmøtet.

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer:

En riktig God Jul og en
ny God Båtsesong !