Felles sjøsetting

Dato for felles sjøsetting med kranbil: LØRDAG 22. APRIL 2017 KL 0900

Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og spyles godt, Jfr. Havnereglementet § 10
Materialer og utstyr til oppstøtting skal fjernes fra opplagsplassen
innen 1 uke etter sjøsettingen, jfr. Havnereglementet § 12

mood1