Nytt fra styret

Det nye styret hadde sitt første møte tirsdag 14. Ikke så mye på agendaen ennå, men det kommer nå utover våren. Økonomien er god og styret bestemte seg for å få utført det planlagte asfalteringsarbeidet i Konraddokken og i Nyhavn før sesongen starter for fullt.

Driftskomiteen har hatt en del jobbing med å svare på diverse henvendelser , både muntlige og skriftlige , fra medlemmene. Det viser seg svært så fornuftig at vi har fått til en ordning som kan ta seg av den daglige drift og serve medlemmene på best mulig måte.

Oppsynsmann for Konraddokken er fornøyd med at reglene for fendring og fortøyning nå synes å sive inn og at forholdene i dokken synes å være tilfredstillende. Forholdene i Nyhavn synes dessverre ikke å være fullt så bra. Flere må sjekke sine fortøyninger og skifte strekkavlastere som er knekt. Oppsynsmann vil sende e-post til de dette gjelder eller gi beskjed på annen måte.

Medlemmene henstilles til å ha hyppig tilsyn med sine båter og bringe fortøyninger og fendring i orden umiddelbart om noe mangler. Felles sjøsetting er som nevnt 22. april kl. 09:00. Medlemmer som skal sjøsette bør møte i god tid.