Konraddokken forandres

Arbeidet i Konraddokken er i full gang. Plassen er ryddet, grust opp og planert. Nå venter asfalten. Ny Konraddokk til Påske.

nye_konraddokken