Nytt fra styret

Som tidligere annonsert var det noen ledige båtplasser. Alle disse plassene er nå tildelt søkerne.

Det nye overvåkingssystemet fungerer glimrende med høyoppløste bilder fra havneområdene. Medlemmer med båtplass kan kontakte styret for veiledning og adgang til overvåkingsbildene.

 

I det siste har det vært innkalt til dugnad både i Konraddokken og Nyhavn for å vaske og spyle brygger og utriggere for grønske og slim.

I Konraddokken er spyle- jobben ferdig. I Nyhavn er det fortsatt litt arbeid igjen. Når vaske/spylejobben er ferdig, skal treverket oljes, så vi håper på godvær.

Dessverre har vi nok ventet for lenge med dette arbeidet. Brygger og utriggere begynte å bli farlig sleipe og det var mye slim og grønske som måtte bort.

I frentiden vil vi forsøke å få til en årlig rengjøring av brygger og utriggere.

 

Som kjent har styret stresset for å få alle fortøyninger og fendring i samsvar med foreningens regler. Det har vært tålig bra en stund nå, men synes å skli litt ut igjen.

Vi henstiller til alle med båtplass om å sette seg grundig inn i fortøyningsgreglementet og rette seg etter oppsynsmanns anvisninger. Det er ikke spørsmål om å like

eller ikke like fortøyningreglene, men å etterkomme det foreningen har vedtatt.

 

Landsetting 2017, blir 21. oktober og Sjøsetting 2018, blir 21. april.

Se plakat om landsetting.