FELLES BÅTOPPTAK MED KRANBIL

Dato for felles opptak av båter for vinteropplag i Nyhavn:

LØRDAG 21. OKTOBER 2017 KL. 09:00
OBS!! Møt i god tid.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Espen Soma, mob.tlf. 95759995 innen 7. oktober.

HAVNEREGLEMENTET § 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.