Slik skal vi ikke ha det i båtforeningen !

Se nøye på bildene. Skrekk og gru !

Det ene viser en bosskasse som er overfyllt og renner over. Det andre viser tre boss-sekker med avfall etter oljeskift og fra den ene sekken renner olja ut. Og sekker utenom bosskonteineren blir ikke tatt med av renovasjonen.

20170918_134842

20170918_134909

Ville i det lengste tro at det ikke er våre medlemmer som har lagt avfall igjen på denne måten. For det har faktisk hendt at uvedkommende har benyttet våre bosskasser, men dessverre er det nok mest trolig at det er synder fra våre medlemmer.  Den slags oppførsel er ikke forenlig med medlemskap i båtforeningen.

Når du kommer hjem fra båt-turen og om bosskassen er full, så ta søppelet ditt hjem og kast det der og ikke forslum området som bildet viser.

Nå til høsten står oljeskift på programmet. Merk at det absolutt ikke er tillatt å kaste eller sette spillolje og liknende farlig og forurensende avfall fra seg i havna. Slikt avfall skal leveres til spesialmottaket på avfallsplassen.

Alle medlemmer skal ha lest og godtatt havnereglementet. Det skal også respekteres.

 

Havnereglementets § 10
Hver båteier er pliktig til å holde det ryddig rundt egen båt, også mens båten står på land. Alle må unngå forsøpling og forurensning og ikke volde skade og ulempe for andre.

Olje og oljeholdig avfall skal ikke etterlates i havnen men tas med og leveres til godkjent mottak. Dette ansvar påhviler det enkelte medlem.

Etter landsetting og sjøsetting skal opplagsplass og slipp ryddes og spyles godt. Hvis dette ikke blir gjort umiddelbart, vil den ansvarlige bli belastet for ryddeutgifter.