Vinteropplag for båter på trailer i Konraddokken

Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner. Tidsrom for opplag  er fra 21. oktober 2017 til 21. april 2018.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Steinar Pettersen, tlf. 91169604 innen 7. oktober 2017.

HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND.  STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.