Nytt fra styret

Det er for tiden en litt roligere periode for driftskomiteen, men dette svinger fort og det alltid noe arbeid med tilrettelegging og skifte av båtplasser. Det er også jevnlige vedlikeholdsarbeider på gang, bla. i Nyhavn skal det repareres dype huller i asfalten både på nordre og søndre molo. Slipptrallen i Konraddokken er reparert. Trallen er slitt og moden for fornying. Komiteen vurderer å få laget en ny eller kanskje legge ned denne slippen som blir lite brukt.

Oppsynsmennene melder at maset om korrekt fortøyning og fendring har gitt resultater. Det er alltid noen som henger etter, men vi håper at den standarden som nå er opparbeidet vil vare en tid, før det må ruskes opp i dette igjen.

Utriggere og trebrygger er spylt for grønske og slim og alle utriggere er oljet. Dessverre ble dette arbeidet i gang satt litt for sent slik at det ikke ble gjort ferdig, men arbeidet fortsetter til våren.

Landsettingen den 21. oktober gikk greit og raskt. Det var ikke så mange båter som ville på land i år og båtene ble heist og plassert i søndre ende på opplagsplassen. Det er derfor en del ledig plass ennå til eventuelt å plassere båter på tralle.

Det varen del diskusjon i styret om dugnadsjobbing. Det har vært litt lite av dette i det siste og området lider dessverre og ugress og grønske har fått gro fritt. Slike ting må vi klare å rydde opp i på dugnad, hvis ikke må foreningen leie inn betalt hjelp og da vil det jo kunne få følger for kontingenten.

Oppsynsmennene vil til våren forsøke å arrangere dugnadshelger.

Flere medlemmer har også gitt uttrykk for at de savner det sosiale som følger med dugnadssamlinger. Så får vi håpe at mange kan møte og at vi kan holde det ship shape på foreningens område.