Nytt fra styret

Styret hadde siste møte i året 2017, tirsdag 12. desember.

Agendaen for møtet var i hovedsak forberedelser til årsmøtet.

Dato for årsmøtet blir 20. februar 2018. Sted: Klubbhuset til Hana Idrettslag.

Innkallingen med årsberetning og regnskap m.v. blir sendt medlemmene i begynnelsen av februar.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 13. februar.

 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Forslag til valgkomiteen sendes

Ulf Pettersen.

Følgende styremedlemmer er på valg:

”Leder,”   ”kasserer,”  ”1 styremedlem,” ” 2 varamedlemmer” og

”1 oppsynsmann.”

 

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer:

En riktig God Jul og en ny god Båtsesong.