LEDIGE BÅTPLASSER

Hana Båtforening har for tiden er noen ledige båtplasser. Det gjelder plasser for båter opp til 24 ft. Ta kontakt med driftskomiteen om du er interessert. postmottak@hana-bf.no
eller mob. Leif Lagergren 915 28 890, Kjetil Larsen 907 70 664