Nytt fra styret

Driftskomiteen får for tiden mange spørsmål om båtplasser. Alle spørsmål blir raskt besvart. Vi viser også til vår ”Ofte stilte spørsmål” som ligger under fanen Informasjon. Her finnes svar på det meste.

I Konraddokken er det noen ganger båthengere som blir stående igjen. Det kan være mye bry med å finne frem til rette eier av hengeren da den kan være solgt og ikke registrert på ny eier. Det er selgers plikt å rapportere salg til Statens Vegvesen.

Vi har som nevnt gått over til nytt regnskap og administrasjonssystem (Havneweb).

I den forbindelse jobbes det med å få registrert og tydeliggjort foreningens verdier og verdiskapning.

summer

Personvern.
Hana Båtforening er også omfattet av de nye personvernreglene .

Den offisielle personvernforordningen – General Data Protection Regulation, GDPR, gir forskrifter om personvern som vi er pålagt å følge.

Hjemmesiden vil få en ny fane som vil inneholde: *Vår personvernspolicy. *Hva har Hana Båtforening registrert om meg og blankett for *krav om innsyn i Hana Båtforenings register.

Neste styremøte er 28. august.

Styret ønsker alle medlemmer en trivelig og trygg båtsessong.