Nytt fra styret

Selv om det har vært ferie har det likevel vært litt aktivitet i havna.

Driftskomiteeen melder at det har vært tildelt noen båtplasser og foretatt noen rokkeringer av båtplasser i løpet av sommeren. Det kan synes at det på sikt vil bli noen flere ledige båtplasser og interesserte bør ta kontakt med et av medlemmene i driftskomiteen.

Konraddokken. Flytebryggene i Konraddokken er sjekket og dykker har gått over fortøyninger og ankring. Vi har mottatt rapport som konkluderer med at alt er i utmerket stand.

Det har dessverre vært uvedkommende i noen båter i Konraddokken. Tyverier og hærverk er anmeldt og politiet har sikret spor.

Utsettingsrampen i Konraddokken er populær og alle er velkomne til å benytte denne mot en liten avgift. Det foreningen ikke vil tillate er at det drives kommersiell virksomhet med utleie av eks. vannscooter fra områder som Hana Båtforening disponerer. Dette er dem det gjelder gjort tydelig oppmerksomme på.

Personvern (GDPR). Som nevnt er også Hana Båtforening omfattet av dette reglementet.

Det dreier seg om vern for den enkelte mot at personlige opplysninger kan bli misbrukt (eks.solgt til reklamefirma) og om medlemmenes rettigheter og krav på innsyn om hva som er registrert om egen person. Styrets har ansvar og er forpliktet til ikke å misbruke persondata. Styret og alle tillitsvalgte som har adgang til Hana Båtforenings medlemsregistre har i den anledning undertegnet en personlig erklæring.

Mer om dette kan finnes under fanen *Vår personvernspolicy* som nevnt i forrige ”Nytt fra styret.”

Neste styremøte er 23. oktober.

 

Opptak for vinteropplag i Nyhavn blir 20. oktober kl. 09:00.

De som ønsker å ta opp båten for vinteropplag på land, må snarest gi beskjed om dette til

Oppsynsmann Espen Soma

957 59 995
somaespen@gmail.com

Jmfr. Havnereglementet §12 t.o.m.§14.