Felles båtopptak med kranbil

DATO FOR FELLES OPPTAK AV BÅTER FOR VINTEROPPLAG I NYHAVN:

LØRDAG 20. 0KTOBER 2018 kl. 0900.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Espen Soma, tlf. 95759995 innen 6. oktober 2018.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.