Nytt fra styret

Før det ordinære styremøtet var det et samarbeids og orienteringsmøte med styret for Sandnes Sjøspeiderne. Det ble uttrykt ønsker fra begge parter og det ble enighet om at det skal utarbeides en avtale som tar hensyn til forventninger og samarbeid.

Landsettingen 20. oktober gikk raskt unna. Det var overraskende få båter som ble tatt opp i år.  Dette kan være en tilfeldighet, men båtene er blitt større og det har i de senere årene vært minimalt med is i havna. Det er også noen medlemmer som vil ha opplag på tralle i Konraddokken.

Driftskomiteen melder om at det fortsatt er noen ledige båtplasser. I hovedsak er dette plasser for litt mindre båter omkring 14-16 ft. (eks. skjærgårdsjeeper)

Som nevnt har vi sjekket flytebryggene, fortøyninger og ankringsfester. Nå er turen kommet til utriggerne. Her skal vi kontrollere festebolter og innfestning av flyteelementene. Den enkelte bør også sjekke sin brygge og melde fra om det oppdages noe som ikke er som det skal. Minner også om fortøyningsreglementet og at det ikke skal benyttes sjakler eller karabinkroker for å feste tauet til utriggerne.

Neste styremøte er 11. desember og forberedelser til årsmøtet er da på agendaen.