Nytt fra styret

Årets siste styremøte dreide seg stort sett om det kommende årsmøtet, men styret nyttet også anledningen til en hyggelig årsavslutning med god drøs og julegrøt. Foreningens og havneanleggene sin status ble gjennomgått. Det vil gå frem av årsberetningen at vi kan være godt fornøyd med foreningens stilling og standard.

Det er utført store arbeider i de senere år som har gitt et ytterligere løft til bryggeanleggene. Men det er fortsatt oppgaver som står for tur og vedlikeholdet kan ikke ta lange pauser. Vi har gode rutiner og har i år tatt i bruk styrings- systemer som til enhver tid gir en enestående oversikt til styret og nyttig informasjon til medlemmene. Medlemmene oppfordres til å holde seg orientert gjennom nettsiden vår hana-bf.no og på Havneweb: https://www.havneweb.no

Ellers er det nå en rolig tid i havnene. Så får vi la vinteren gå rolig sin gang mens vi pusler litt ombord med ting og tang og ser frem til en ny båtsesong.

 

Vi minner om:

Årsmøtet blir holdt tirsdag 19. februar 2019.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut omkring 1. februar og blir i år sendt på SMS og E-post til de vi har mobil.nr til og på havneweb til de vi har e-postadresse til.

Merk at årsmelding, regnskap m.m. dvs.dokumentene til årsmøtet kan finnes på havneweb.
Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 12. februar.
Valgkomiteen er i funksjon. Forslag kan sendes til medlemmer av valgkomiteen: Ulf R. Pettersen, Tom Ove Kvarme, Jostein Løland.

 

Styret ønsker alle medlemmer:

God_jul

Juletre_baat