Nytt fra styret

Det første styremøtet etter Årsmøtet ble avholdt 27. februar. Som kjent ble det mange utskiftinger i styret, og én ny oppsynsmann. Dette møtet ble brukt til mye info, registreringer i systemer og demonstrasjon av blant annet Havneweb som styre- og økonomiverktøy.

Ellers regner vi med at det kribler av vårfornemmelse blant medlemmene og mange har allerede starta planlegging av vårpuss og stell av farkostene i de flotte havnene våre.

Lørdag 27. april er bestemt som dato for felles sjøsetting med kranbil, mer info kommer.

Styret gikk gjennom arbeidsplan for 2019, signaler fra Årsmøtet og innspill fra medlemmer. Det ble vedtatt å bestille kameraovervåkning i Konraddokken med håp om oppstart før påske. Videre må redningsstiger og livbøyer prioriteres. Vi vil prøve å få etablert vannposter på flytebryggene i Konraddokken. Hull i asfalten å tette og kvalifisert kontroll av de eldste utriggerne i Nyhavn stod også på agendaen.

Det er brukt mye tid de to siste årene med Havneweb. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke dette verktøyet. Logg deg inn på din side, se over om opplysningene om deg stemmer og legg inn opplysninger og bilde av båt også. Nyheter blir fortløpende lagt ut på vår hjemmeside.

Neste styremøte er 28. mars hvor blant annet omorganisering av driftskomite er på agendaen.

closeup2