Nytt fra styret

Forrige styremøte ble mye brukt til å få ting på plass. Mangt å sette seg inn i, men overgangen fra et tidligere innkjørt styre til et nesten helt nytt styre synes å gå veldig greit.

Det nye styret har gjort om på driftskomiteen for å få denne mer funksjonsrettet. Komiteen er nå delt i to underutvalg med hver sitt område: Tildelingsutvalg som tar seg av tildeling og omrokkering av båtplasser og Driftsutvalg som har som oppgave den daglige drift og oppfølging av denne.

Oppsynsmennene har hatt en ny runde med sjekk av fortøyninger. Det så tålig bra ut. Enkelte båteiere har fått beskjed om hva som burde utbedres. Synkehullene i Nyhavn er fylt med singel. Håpet er at vannet som slår over moloen finner veien ut gjennom singelen og ikke undergraver asfalten og bryggene.

Det skal monteres livbøyer i hver havn. Utfordringen er at de blir stående i fred. Også redningsstiger på flytebryggene i Konradden og på bryggene i Nyhavn.

Vi har et utmerket verktøy i Havneweb og styret vil ta dette aktivt i bruk for informasjon til medlemmene. Eks. ved innkalling til dugnad og administrasjon av denne. Styret vil også se nærmere på hvordan Havneweb kan nyttes til arkivering og lagring av avtaler, kontrakter, søknader m.v.

 

Ledige båtplasser

Vi har fortsatt noen ledige båtplasser for båter under 16 fot. Vi hadde ledig opp til 24 fot, men disse er er nå fulle.

Send søknad til vår e-post adresse: postmottak@hana-bf.no

Søknadskjema finner du på vår hjemmeside: http://hana-bf.no under fanen informasjon.

 

Minner om: Felles sjøsetting

Dato for felles sjøsetting med kranbil: LØRDAG 27. APRIL KL 0900.

Vær på plass i god tid.

Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og spyles, Jfr. Havnereglementet § 10. Materialer og utstyr til oppstøtting skal fjernes fra opplagsplassen innen 1 uke etter sjøsettingen, jfr. Havnereglementet § 12