Nytt fra styret

Som kjent har styret hatt en gjennomgang for å sjekke at fortøyninger er etter foreningens regler. Det ble også sendt ut en veiledning til alle medlemmer som viste hvordan båtene skulle fortøyes.
Etter synfaring nå i ettertid, ser det ut til at det meste nå er etter forskriftene.
Dette er gledelig og viser at båteierne tar ansvar. Men mange båter ligger på land så det blir spennende å se etter sjøsettingen 25. april neste år.
Driftskomiteen som tar seg av den daglige driften av havna har stor kontakt med medlemmene  og nok å henge fingrene i.  Det har gått på tilvisning av båtplass, bytte av båtplass og spørsmål rundt fortøyninger. Driftskomiteen og prosjektleder arbeider med en plan for arrondering og beplantning i Konraddokken. Kaikanten fra landgangen til flytebryggene og frem til utsettingsrampen er ferdig støpt og skal kles med treverk. Når dette om ikke så lenge blir ferdigstillet vil Konraddokken ta seg eksemplarisk ut, til glede for medlemmene og for naboskapet til havna.
Det har i det hele vært stor aktivitet rundt havnene i året som nå snart er ute, men vi fortsetter det gode arbeidet som er påbegynt til neste år.

Årsmøtet blir tirsdag 10. februar. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 3. februar 2015.

Styret i Hana Båtforening ønsker alle medlemmer en riktig
God Jul og et fredelig og Godt Nytt båt-år !