Nytt fra styret

Det er i løpet av mai – juni gjort mye arbeid, særlig i Konraddokken, med å fjerne gamle fortøyninger, bildekk etc.
Det er montert 3 stk. slangestativ i Konraddokken og 2 i Nyhavn og fått laget 1 slangestativ til bryggen ved utsettingsrampen i Konraddokken. Monteres når bryggen  er laget.
Forsterket monteringsskinnen på Nordre Brygge i KD.
Det er observert at “fiskere” klatrer over porten til flytebryggene. Dette kan medføre skade på porten og det må ses nærmere på hva som kan gjøres for å hindre dette.
Som nevnt i siste melding var det 19 medlemmer som hadde mangler ved fortøyningene og som fikk beskjed om å utbedre disse. En ny inspeksjon nå i juni ga nedslående resultat.
Det ble tatt en grundig sjekk av førtøyninger i begge havnene. Faktisk var det på de fleste båtene mangler i forhold til foreningens regelverk og fortøynings anbefalinger.
Styret vil innskjerpe at når det er gitt klare regler i foreningens lover, så skal de overholdes. Saken vil bli fulgt nøye opp av oppsynsmennene.

Vi ønsker alle medlemmer en fortsatt god og trygg båtsessong.