Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Må betale et engangstilskudd samt årlige avgifter, jmfr. Havneregl. § 2 

Se Kontingenter og avgifter

De fleste har adgang til egen strømkontakt m. måler

Det er vannslanger som rekker til de fleste båtplassene. Unntak er p.t. på selve flytebryggene i Konraddokken. Men her er tilgang til vann og ladning på nordsiden av båtplass 26.

Flere faktorer virker inn: ansiennitet, båtens størrelse, og om den ledige båtplassen passer til båten.

Til vanlig er det ingen midlertidige båtplasser i Hana Båtforening, men flere båter står på land i vinterhalvåret og det kan da være mulig med midlertidig vinterplass.

Det er ingen plasser for permanent parkering av båttilhengere verken med eller uten båt i noen av havnene.

Medlemmene  plikter å sette seg inn i og rette seg etter Vedtektene, Havnereglementet samt praktiske regler.  Jmfr. Vedtektenes § 12 og § 3

Om du selger båten og sier opp båtplassen, men beholder medlemsskapet betaler du ikke nytt engangstilskudd om du vi ha ny båtplass senere. Innbetalt engangstilskudd for båtplass blir ikke tilbakebetalt om du melder deg ut av foreningen. Se Havnereglement

Dette må tas med og leveres til godkjent mottak. Se Havnereglement §10

Tar det med hjem og kaster det der

Foreningen har opplagsplass for vinteropplag i Nyhavn. Oppsynsmann må kontaktes i god tid før opptak for bestilling av opplagsplass og påmelding til felles opptak med kranbil. Jmfr. Havnereglementets § 11, 12, 13 og 14.

Fortøyningsregler finner du her og den er slått opp på tavla i Nyhavn og i Konraddokken. Denne er alle pålagt å rette seg etter. Se Havnereglementets § 7og 8.

Nyhavn:
Oppsynsmann Tom Ove Kvarme
Mob: 920 42 244

Oppsynsmann Steinar Pettersen
Mob: 911 69 604

For å søke om medlemsskap gå til denne siden.

Her finner du Vedtekter og her finner du Havneregelement for Hana Båtforening.