Instruks for landstrøm

Vedtatt 08.12.2015

Tilknytning til marinaens strømforsyning

 

Formål:

Disse retningslinjene gjelder for all tilkobling av landstrøm til båter i Hana båtforening. Båtforeningen har ansvaret for en sikker strømforsyning til din båt frem til landkontakten.

Du har selv ansvaret for at det elektriske utstyret og installasjonen er i orden i din båt fra landkontakten og ombord.

Ved å følge disse retningslinjene medvirker du til en trygg og problemfri strømforsyning både for deg selv og de andre i foreningens havner.

 

Generelt:

Marinaens strømuttak til båtene er utstyrt med sikring og jordfeilbryter.

Forsyningsspenningen er 220 V 50 Hz.

Plugger skal være rundstift (blå industrikontakt).

Bruk utstyr som er godkjent for maritimt miljø.

Tilkoblingskabel skal være gummikabel godkjent for utvendig bruk.

Tilkoblingskabelen skal være i en hel lengde uten skjøter. Skjøtekontakter eller overganger (adapter) er ikke tillatt.

Det er farlig og ikke tillatt å kutte eller koble fra jordlederen i landkabelen dersom det ikke er montert skilletrafo om bord.

For å unngå skader, hold elektrisk utstyr/anlegg rent, tørt og i orden. Fuktighet, salt og støv kan skade det elektriske anlegget i båten. Saltvann er en god leder.

Tilkobling til landstrøm medfører økt risiko for elektrolytisk korrosjon på motor, drev, propeller  og skroggjennomføringer både på din båt og på båter i nærheten. Slik korrosjon kan forhindres ved installasjon av skilletrafo i landstrømkretsen om bord.

Utfør tiltak for å hindre at tilkoblingskabelen faller i vannet. Dersom kontaktene på kabelen har vært i vannet må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.

 

Tilkobling med landkabel:

Koble først kabelen til båten – deretter til landkontakten.

Benytt strekkavlasteren som er plassert nederst på strømsøylen.

 

Frakobling med landkabel:

Kable først fra landkontakten – deretter i båten.

Oppbevar kabelen på et tørt sted. Den skal ikke oppbevares ved strømskapet eller på bryggen.

 

 

 

Hana Båtforening

 

 

Kilde:
Norsk elektroteknisk norm for lavspentinstallasjoner, NEK 400-7-709, har regler for marinaer som forsyner lystfartøy med strøm. Disse er omfattende og stiller krav til «leverandøren» samt til » mottakerens» anlegg. Marinaen skal informere og synliggjøre hva og hvordan “mottakerens” anlegg skal være i form av en instruks.