Søknad om medlemskap

For å søke om medlemskap, fyll ut skjemaet i PDF filen under,
print det ut og signer det.

Postlegges til:

Hana Båtforening
Postboks 408
4302 Sandnes

 

Eller:

Skann det utfylte og signerte skjemaet,
og send det som ett e-post vedlegg til:
postmottak@hana-bf.no

 

PDF Søknad

 

Søknad om båtplass – Endring av rutiner

 

Fra og med året 2016 endres rutinene som benyttes for søknad om båtplass samt søknad om bytte til større eller mindre båtplass. Søknaden må heretter bekreftes èn gang pr. år i februar måned for å opprettholdes som aktiv søknad. Søknader som kommer til i løpet av året må bekreftes på samme måte fra kommende februar måned.

Søknader og årlige bekreftelser sendes via e-post til foreningens e-postadresse:
postmottak@hana-bf.no

Søknaden må inneholde medlemmets navn, adresse, telefonnummer samt opplysninger om båten, dvs. båttype, lengde, bredde, dybde og vekt. Ved søknad om bytte av båtplass, oppgi også nåværende båtplassnummer.

Årsaken til endringen er at driftskomiteen bruker svært mye tid og arbeid ved tildelinger av ledige båtplasser. I praksis betyr dette at det må skrives og/eller ringes til mange personer for å undersøke om de fortsatt er aktuelle søkere.

Flere søkere frafaller søknadene eller endrer på ønsket båtstørrelse og mange endrer både postadresse, e-postadresse og telefonnummer uten å melde fra til foreningen. Disse nye rutinene vil medvirke til en enkel, oversiktlig og rettferdig tildeling av båtplasser.