Kontingenter og avgifter

Gjelder fra 1. januar 2017
Vedtatt på ordinært årsmøte 14.02.2017
Medlemskontingent: 600,-
Havneavgifter:
Utriggere   6 m 1 900,-
Utriggere   7 m 2 200,-
Utriggere   8 m 2 550,-
Utriggere 10 m 3 300,-
Utriggere 12 m 3 850,-
Båtplasser ( 2 stk.) langs kai på midtre molo i Nyhavn 4 400,-
Båter på svai (Eier holder utstyr).  Pris pr. år 1 600,-
Engangstilskudd for båtplass
Engangstilskudd ( Ingen tilbakebetaling. ) 30 000,-
Medlemmer som har betalt gammel sats for båter
under 15 fot og ønsker plass for båt over 15 fot
betaler differansen kr 24000,-
Opplag på land:
Midl. opplag for reparasjon på Nordre opplagsplass
i Nyhavn.  Pris for inntil 3 mnd.
1 500,-
Midlertidig båtplass / Opplag på sjø / Opplag på land:
Medlemmer:          Sommerplass ved utrigger (for egen båt uten båtplass i HB) 1/1 utriggerpris
Ikke medlemmer:  Sommerplass ved utrigger 2 x  utriggerpris
Medlemmer:          Vinterplass ved utrigger (for egen båt uten båtplass i HB) 1/2 utriggerpris
Ikke medlemmer:  Vinterplass ved utrigger 1/1 utriggerpris
Medlemmer:          Vinteropplag på land (for egen båt uten båtplass i HB) 1 500,-
Ikke medlemmer:  Vinteropplag på land 3 000,-
Eventuelle andre midlertidige båtplasser prisbestemmes av styret
Slipping  (tur/retur):     
(Normaltid 1.4. – 1.9. = 3 dg. m/værforbehold)
Medlemmer – begge slipper     (+ honorar til slippfører) 650,-
Ikke medlemmer – stor slipp    (+ honorar til slippfører) 1 700,-
Ikke medlemmer – liten slipp    (+ honorar til slippfører) 1 200,-
Ekstra dager – pr. døgn 100,-
Båteier holder selv høytrykkssprøyte og sørger for opprydding etter slippingen
Diverse:
Dugnad (Beløp pr. time kr. 120,- )  Fullverdi  10 timer 1 200,-
Forbruk av strøm fra måler  (min. kr 200,- for båtplasser med tildelt strømuttak) Ca. selvkost
Felles opptak og sjøsetting med kran Ca. selvkost
Purregebyr (ref. vedtektenes § 7) 70,-
Honorar til oppsynsmann / slippfører
(ref. havnereglementet § 11):
Ved tilvisning av plass/fortøyning 400,-
Opptak (inkl. uttak) ved slipping eller landsetting m/kran 400,-
Honorarer:
IT. Ansvarlig 1 500,-
IT. Webredaktør 1 500,-
Oppsynsmann 1 3 000,-
Oppsynsmann 2 3 000,-
Formann (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Sekretær (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Kasserer (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Øvrige styremedlemmer og varamenn 3 000,-