Kontingenter og avgifter

Gjelder fra 1. januar 2023  Vedtatt på årsmøte 21.02.2023
Alle tjenester utenom bruk av utsettingsrampe i Konraddokken krever medlemskap.
Fakturaperiode er årlig.
Medlemskontingent: 630,-
Havneavgifter
Utriggere   6 m 1 995,-
Utriggere   7 m 2 310,-
Utriggere   8 m 2 678,-
Utriggere 10 m 3 465,-
Utriggere 12 m 4 043,-
Spesial     Plass 238 langs midtre brygge i Nyhavn 4 620,-
               Plass 239 langs midtre brygge i Nyhavn (for stor båt > 50fot) 5 670,-
Engangstilskudd for båtplass
Engangstilskudd ( Ingen tilbakebetaling ) 30 000,-
Medlemmer som har betalt gammel sats for båter
under 15 fot og ønsker plass for båt over 15 fot
betaler differansen
24 000,-
Midlertidig båtplass / Opplag på sjø / Opplag på land
Leie sommersesong ved utrigger (for egen båt uten båtplass i HB). Tilvisning og strøm kommer i tillegg. 1,5 x utriggerpris
Leie vintersesong ved utrigger (for egen båt uten båtplass i HB). Tilvisning og strøm kommer i tillegg.  1/2 x utriggerpris
Vinteropplag for medlemmer med tildelt fast båtplass inkl tilvisning. 400,-
Vinteropplag på land for egen båt uten båtplass i HB inkl tilvisning. 1 900,-
Eventuelle andre midlertidige båtplasser Pris fastsettes av styret
Slipping (tur/retur)     
(Normaltid 1.4. – 1.9. = 3 dager. m/værforbehold)
Medlemspris inkl honorar til slippfører Ikke avklart
Ekstra dager – pris pr. døgn Ikke avklart
Båteier holder selv høytrykksspyler og sørger for opprydding etter slippingen
Bruk av båtrampen og parkering av bil og båttilhenger på Nordre Parkeringsplass i Konraddokken i forbindelse med utsetting, opptak og bruk av båt (jfr. Havnereglementet § 11 samt P-skilter)
Medlemmer som har innbetalt engangstilskudd 0,-
Medlemmer som ikke har innbetalt engangstilskudd 50,-
Ikke medlemmer 50,-
Diverse
Dugnad (Beløp pr. time kr. 120,- )  Fullverdi  10 timer 1 200,-
Forbruk av strøm fra måler  (min. kr 200,- for båtplasser med tildelt strømuttak) Ca. selvkost
Felles opptak og sjøsetting med kran Ca. selvkost
Purregebyr (ref. vedtektenes § 7) 70,-
Tilvisning 400,-
Honorar til tillitsvalgte
Ved tilvisning (ref. havnereglementet § 11) 400,-
Opptak (inkl. uttak) ved slipping eller landsetting/ utsetting m/kran 400,-
IT- ansvarlig 1 500,-
IT- webredaktør 1 500,-
Oppsynsmenn 4 000,-
Formann (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Sekretær (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Kasserer (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Øvrige styremedlemmer og varamenn 3 000,-
Styret gis fullmakt til å gi medlemmer av styret kompensasjon for oppgaver utover de valgte vervene.