Kontingenter og avgifter

Gjelder fra 1. januar 2024  Vedtatt på årsmøte 20.02.2024
Alle tjenester utenom bruk av utsettingsrampe i Konraddokken krever medlemskap.
Fakturaperiode er årlig.
Medlemskontingent: 630,-
Havneavgifter
Utriggere   6 m 2 095,-
Utriggere   7 m 2 436,-
Utriggere   8 m 2 811,-
Utriggere 10 m 3 638,-
Utriggere 12 m 4 045,-
Spesial     Plass 238 langs midtre brygge i Nyhavn 4 851,-
               Plass 239 langs midtre brygge i Nyhavn (for stor båt > 50fot) 5 954,-
Engangstilskudd for båtplass
Engangstilskudd ( Ingen tilbakebetaling ) 30 000,-
Medlemmer som har betalt gammel sats for båter
under 15 fot og ønsker plass for båt over 15 fot
betaler differansen
24 000,-
Midlertidig båtplass / Opplag på sjø / Opplag på land
Sommerplass for medlemmer som ikke har betalt engangsinnskudd. Tilvisning og strøm kommer i tillegg. 3 x utriggerpris
Vinterplass for medlemmer som ikke har betalt engangsinnskudd. Tilvisning og strøm kommer i tillegg. 3 x utriggerpris
Vinteropplag for medlemmer med tildelt fast båtplass inkl tilvisning. 400,-
Eventuelle andre midlertidige båtplasser Pris fastsettes av styret
Slipping for medlemmer som har betalt engangsinnskudd (tur/retur)     
(Normaltid 1.4. – 1.9. = 3 dager med værforbehold)
1 500,-
Ekstra dager – pris pr. påbegynte døgn 300,-
Båteier holder selv høytrykksspyler og sørger for opprydding etter slippingen
Parkering av bil, tilhenger osv på foreningens område i Konraddokken eller bruk av utsettingsrampe
Medlemmer som har innbetalt engangstilskudd og har registrert kjøretøy i foreningens løsning for parkering 0,-*
Alle andre som benytter området Se takster under
Kortidsparkering 36,- pr time
Langtidsparkering 200,- pr døgn
Bruk av utsettingsrampe 80,- pr gang
* Parkering av tilhenger som ikke er avtalt vinteropplag belastes etter takster som vist ovenfor.
Diverse
Dugnad (Beløp pr. time kr. 120,- )  Fullverdi  10 timer 1 200,-
Minimumsfakturering for alle båtplasser med strøm tilgjengelig 300,-
Felles opptak og sjøsetting med kran Ca. selvkost
Purregebyr (ref. vedtektenes § 7) 70,-
Tilvisning 400,-
Honorar til tillitsvalgte
Ved tilvisning (ref. havnereglementet § 11) 400,-
Opptak (inkl. uttak) ved slipping eller landsetting/ utsetting m/kran 400,-
IT- ansvarlig 1 500,-
IT- webredaktør 1 500,-
Oppsynsmenn 4 000,-
Formann (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Sekretær (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Kasserer (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Øvrige styremedlemmer og varamenn 3 000,-
Styret gis fullmakt til å gi medlemmer av styret kompensasjon for oppgaver utover de valgte vervene.