Kontingenter og avgifter

Gjelder fra 1. januar 2019
Vedtatt på ordinært årsmøte 19.02.2019
Medlemskontingent: 600,-
Havneavgifter:
Utriggere   6 m 1 900,-
Utriggere   7 m 2 200,-
Utriggere   8 m 2 550,-
Utriggere 10 m 3 300,-
Utriggere 12 m 3 850,-
Båtplasser ( 2 stk.) langs midtre brygge i Nyhavn + 1 stk. ved søndre brygge i KD 4 400,-
                ( 1 stk.) langs midtre brygge i Nyhavn (for stor båt>50fot) 5 400,-
Engangstilskudd for båtplass
Engangstilskudd ( Ingen tilbakebetaling. ) 30 000,-
Medlemmer som har betalt gammel sats for båter
under 15 fot og ønsker plass for båt over 15 fot
betaler differansen
24 000,-
Midlertidig båtplass / Opplag på sjø / Opplag på land:
Medlemmer:           Sommerplass ved utrigger (for egen båt uten båtplass i HB) 1/1 utriggerpris
Ikke medlemmer:  Sommerplass ved utrigger 2 x  utriggerpris
Medlemmer:           Vinterplass ved utrigger (for egen båt uten båtplass i HB) 1/2 utriggerpris
Ikke medlemmer:  Vinterplass ved utrigger 1/1 utriggerpris

 

Medlemmer med tildelt fast båtplass:          

Vinteropplag på land for egen båt uten båtplass i HB 1 500,-
Eventuelle andre midlertidige båtplasser Pris fastsettes av styret
Slipping  (tur/retur):     
(Normaltid 1.4. – 1.9. = 3 dager. m/værforbehold)
Medlemmer med tildelt fast båtplass:   (+ honorar til slippfører) 650,-
Ekstra dager – pris pr. døgn 100,-
Båteier holder selv høytrykkssprøyte og sørger for opprydding etter slippingen
Bruk av båtrampen og parkering av bil og båttilhenger på Nordre Parkeringsplass i Konraddokken i forbindelse med utsetting, opptak og bruk av båt (jfr. Havnereglementet § 11 samt P-skilter):
Medlemmer med tildelt fast båtplass  (Har innbetalt engangstilskudd) 0,-
Medlemmer uten tildelt fast båtplass 50,-
Ikke medlemmer 50,-
Diverse:
Dugnad (Beløp pr. time kr. 120,- )  Fullverdi  10 timer 1 200,-
Forbruk av strøm fra måler  (min. kr 200,- for båtplasser med tildelt strømuttak) Ca. selvkost
Felles opptak og sjøsetting med kran Ca. selvkost
Purregebyr (ref. vedtektenes § 7) 70,-
Honorar til oppsynsmann / slippfører
(ref. havnereglementet § 11):
Ved tilvisning av plass/fortøyning 400,-
Opptak (inkl. uttak) ved slipping eller landsetting m/kran 400,-
Honorarer:
IT. Ansvarlig 1 500,-
IT. Webredaktør 1 500,-
Oppsynsmenn 3 000,-
Formann (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Sekretær (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Kasserer (inkl. utgiftsgodtgjørelse med kr 1000,-) 5 000,-
Øvrige styremedlemmer og varamenn 3 000,-