Kontakt

 

Daglig tilsyn og slipping
Oppsynsmann Nyhavn
Tom Ove Kvarme 920 42 244
Oppsynsmann Konraddokken
Hakan Sari 924 999 63
Slippfører
Slippfører
Gunnar Paulsen 928 59 194
Medlemskap, båtplasser, generelle henvendelser postmottak@hana-bf.no
Kontaktinformasjon til medlemmer av styret
Formann
Geir A. Sjøberg 907 83 083
Sekretær, medlem av tildelingskomite
Tor Arne Oltedal 958 88 182
Kasserer, økonomi
Kjetil Larsen 907 70 664
Styremedlem
Tore Nordin Helvig
Styremedlem
Hallvard Fosså
Varamedlem
Martin Lunde
Varamedlem
Ove Eikeskog