Kontakt

 

Styret 2020
Oppdatert 24.03.2020
Formann
Jostein Løland 934 23 723
Sekretær
Tor Arne Oltedal 958 88 182
Kasserer
Kjetil Larsen 907 70 664
Styremedlem
Tore Baardsen 928 57 252
Styremedlem
Geir Atle Sjøberg 516 21 113
Varamedlem
Kjell Veire 992 05 615
Varamedlem
Egil Kolstø 957 59 376
Andre
Oppsynsmann
Tom Ove Kvarme 920 42 244
Oppsynsmann
Hakan Sari 924 999 63
Slippfører
Alf Geir Skjæveland 909 34 019
Slippfører
Gunnar Paulsen 928 59 194