Kontakt

 

Daglig tilsyn og slipping
Oppsynsmann Nyhavn
Tom Ove Kvarme 920 42 244
tomove@hana-bf.no
Oppsynsmann Konraddokken
Geir Haugen 988 46 413
geirha@hana-bf.no
Slippfører Slippfører
Geir Haugen 988 46 413 Geir Haugen 988 46 413
Medlemskap, båtplasser, generelle henvendelser postmottak@hana-bf.no
Kontaktinformasjon til medlemmer av styret
Vedlikeholdskomite (drift og vedlikehold)
 Martin Lunde (varamedlem i styret) 907 87 068
Tildelingskomite (gjennomfører tildeling av båtplasser iht reglement) baatplass@hana-bf.no
 Hallvard Fosså (styremedlem)
 Tor Arne Oltedal (sekretær)
Prosjektansvarlig
 Ove Eikeskog (varamedlem i styret) 919 06 613
Kameraovervåkning
 Hallvard Fosså (styremedlem) 915 81 506
Formann - Geir A. Sjøberg 907 83 083
Sekretær - Tor Arne Oltedal 958 88 182
Kasserer - Hakan Boyaci 955 59 595