Kontakt

 

Daglig tilsyn og slipping:
Oppsynsmann Nyhavn
Tom Ove Kvarme 920 42 244
Oppsynsmann Konraddokken
Hakan Sari 924 999 63
Slippfører
Alf Geir Skjæveland 909 34 019
Slippfører
Gunnar Paulsen 928 59 194
Medlemskap, båtplasser, generelle henvendelser postmottak@hana-bf.no
Kontaktinformasjon til medlemmer av styret
Formann, medlem av driftskomite
Jostein Løland 934 23 723
Sekretær, medlem av tildelingskomite
Tor Arne Oltedal 958 88 182
Kasserer, økonomi
Kjetil Larsen 907 70 664
Styremedlem, medlem av driftskomite
Tore Baardsen 928 57 252
Styremedlem, medlem av tildelingskomite
Geir Atle Sjøberg 516 21 113
Varamedlem, ansvar for kameraoveråkning
Kjell Veire 992 05 615
Varamedlem, ansvar for juridiske vurderinger
Egil Kolstø 957 59 376