Har foreningen opplagsplass på land for båter om vinteren?

Foreningen har opplagsplass for vinteropplag i Nyhavn. Oppsynsmann må kontaktes i god tid før opptak for bestilling av opplagsplass og påmelding til felles opptak med kranbil. Jmfr. Havnereglementets § 11, 12, 13 og 14.