Har foreningen vannslanger i nærheten?

Det er vannslanger som rekker til de fleste båtplassene. Unntak er p.t. på selve flytebryggene i Konraddokken. Men her er tilgang til vann og ladning på nordsiden av båtplass 26.