Hvor lang er ventetiden for å få tildelt båtplass?

Flere faktorer virker inn: ansiennitet, båtens størrelse, og om den ledige båtplassen passer til båten.