Flytting av uteriggere gjennomført

Tirsdag 21. september ble det avholdt en dugnad. Oppmøtet var stort og uteriggere ble flyttet. Samtidig ble det gjennomført rensking av de samme uteriggere for blåskjell.

Sviland transport utførte heising.
Sviland transport utførte heising.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegging av detaljer

Planlegging av detaljer

 

Rensk av uterigger for blåskjell

Rensk av uterigger for blåskjell

 

Omfattende arbeid pågår i havnene

I begge havnene pågår det mye arbeid for tiden. Dette er delt opp i to:Verktøykasse

1. Utbedringer i forbindelse med vinterskader 2020/21 som dekkes av forsikringen.
Ødelagte potonger akiftes og arbeidet utføres av Kai & Anlegg as fra Jørpeland.
For båtforeningen koordineres arbeidet av oppsynsmann Tom Ove Kvarme.

2. Flytting av uteriggere.
Tildelingskomiteen har erfart at 10 m plasser i Konradden ikke samsvarer med dagens bredde på 10 m båter, samtidig som det er flere 8 m plasser i Nyhavn. Som følge av dette gjennomføres det et ombytte av uteriggere mellom Konradden og Nyhavn. Dette vil medføre flere tilgjengelige plasser for 10 m båter og at 8 m båter får mer hensiktsmessig uteriggere. Medlemmene vil merke følgende:

a. Uteriggere flyttes og båter ligger på allerede tilviste plasser.
b. Det opprettes dialog med medlemmer som etter omlegging ligger på «feil» plass for å tildele ny korrekt plass.
c. Medlemmer på venteliste tildeles ledige plasser.
Arbeidet koordineres av tildelingskomiteen.

Foreningen ønsker samtidig å takke medlemmene på forhånd for samarbeidsviljen til å få utført dette arbeidet!

 

Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Nyhavn
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Nyhavn
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Konradden
Område som viser hvilke uteriggere som flyttes i Konradden

Kameraene i Konradden og Nyhavn er oppgradert

Foreningen har i flere år hatt kameraovervåkning av havnene. Ved å være medlem får man tilgang til kameraene ved å installere en app på sin smartmobiltelefon. Skilt som viser kameraovervåkning
Brukermanual finner du i Havneweb (krever innlogging).

Flere av kameraene er nå oppgradert slik at klarhet og oppløsning er bedre. Dette gjør at man lettere kan følge med om sin egen båt har det bra.
Foreningen lagrer opptak i 7 dager, ref foreningens internkontroll og nasjonalt regelverk om kameraovervåkning.

Felles båtopptak og vinterlagring på land 2021/22

Foreningen tilbyr årlig medlemmene som har betalt engangstilskudd mulighet for felles opptak og vinteropplag på land. Tidsrom for opplag er fra 23. oktober 2021 til 2. mai 2022.

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende:Opptak med kran
De som ønsker å ha båten på land i Konradden må reservere plass hos oppsynsmann Hakan Sari, tlf 924 99 963. Send sms med ditt navn, reg nr på båt og reg nr på tralle innen 9. OKTOBER 2021. Vinteropplag på land er for alle medlemmer som har betalt engangstilskudd og enten står på venteliste eller har fast båtplass, ref Havnereglementet.

For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:
Opptak blir LØRDAG 23. oktober kl 09:00 De som ønsker opptak og å ha båten på land i Nyhavn må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest og innen 9. OKTOBER 2021. Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast plass i foreningens havner.

 Fellesbestemmelser Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler. Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.

Årets første tildeling gav 13 medlemmer fast båtplass.

 

Flott dag i uthavn på Talgje
Flott dag i uthavn på Talgje sommeren 2020. Foto: TAO

Tildelingskomiteen har gjennomført årets første tildeling av båtplasser. Iht Havnereglementet tildeles båtplasser etter ansennitet (dato for betalt medlemsskap) og tilgjengelige plasser.

Tildeling gjennomføres fire ganger pr år; tidlig mars, sent april, overgangen mai/ juni og overgangen august/ september. Ved å ha faste tidspunkter skaper dette forutsigbarhet for medlemmene og arbeidsro for foreningens tillitsvalgte.

Ved uthenting av venteliste (fra medlemssystemet Havneweb) for faste plasser 1. mars var det 31 medlemmer på venteliste. Foreningen har tilbudt 17 medlemmer fast båtplass, fordelt på Nyhavn og Konraddokken. 13 av disse aksepterte og vil den neste måneden ankomme foreningen med sine båter. Det ble akseptert båtplasser i størrelse 6-7-8 og 10 m uterigger. Det siste medlemmet som ble tilbudt plass har vært medlem siden oktober 2020.

Foreningen vil frem til neste tildeling i sent april rydde og tilgjengeliggjøre ubenyttede plasser slik at flere medlemmer som er på venteliste også kan tildeles båtplasser i april.

Dersom du er på jakt etter båtplass må du melde deg inn i foreningen, betale medlemsavgiften (kr 600,-) og sette deg på venteliste.

 

Begrenset tilgang til utsettingsrampe i Konraddokken pga isskader

Uterigger i sjøUterigger som ligger ved utsettingsrampen i Konraddokken har fått skader som følge av at isen har ødelagt potongen.

Uteriggeren ligger nå ned i sjøen og foreningen arbeider med å få dette reparert.

Vi ber brukere av rampen utvise forsiktighet. Det er ikke mulig å fortøye ved denne ifm utstetting og opptak.

Planer for 2021 – informasjon fra årsmøtet

Foreningen sitt årsmøte ble avholdt for første gang digitalt på Teams 18. februar. Hele 53 medlemmer deltok, som er en økning på 20 fra året før.

Styrets beretning ble gjennomgått og vedtatt. Foreningen kan være stolt av driften som både er sunn økonomisk, kan vise til stigende medlemsmasse og som sagt mer deltakelse fra medlemmene.

Foreningen har i 2021 satt seg følgende mål:

 • Arbeide for at havnene skal oppleves velholdt og attraktive for medlemmer og nabolag
 • Fortsette med å utvikle Havneweb som foreningens medlemssystem
 • Hovedtilsyn og -service på alle utriggere utføres av profesjonell aktør
 • Hovedtilsyn av ankring og fester for flytebryggene i Konraddokken
 • Montere strømposter på flytebrygge Konraddokken
 • Vedlikehold og utbedring av bygninger i Konraddokken
 • Arbeide for å ha et tettere samarbeidsmiljø med de andre båtforeningene i Gandsfjorden, både med hensyn til erfaringsutveksling og prosjekter som gagner båtforeningens medlemmer, herunder medvirke til at det planlegges septikanlegg, drivstoff  osv..
 • Lage avslutning på søndre molo Nyhavn

Arbeidsoppgavene står ikke i prioritert rekkefølge og styret vil søke å gjennomføre dem når et godt løsningsforslag foreligger og økonomien samt smittevernhensyn tillater det.

Styret er sammensatt både av medlemmer med kort og lang fartstid i styret, samt nye fjes. Hele styret finner du her:

Verv 2021
Leder Geir Atle Sjøberg
Kasserer Kjetil Larsen
Sekretær Tor Arne Oltedal
Styremedlem Tore Nordin Helvig
Styremedlem Hallvard Fosså
Varamedlem Martin Lunde
Varamedlem Ove Eikeskog

Foreningens medlemmer kan finne fullstendig saksdokumenter og etter hvert signert protokoll fra møtet på Havneweb (krever innlogging).

Båtplasser til våren 2021 og tildeling

Foreningen har ca 170 båtplasser fordelt på størrelser fra 6 m uterigger til 12 m, i tillegg til en spesialplass. I 2020 har det vært stor utskifting av båtplasser og det er tildelt 10 nye medlemmer plasser, i tillegg til bytter blant eksisterende medlemmer. 

Oktober og november er perioden som tildelingskomiteen benytter til å følge opp og rydde opp i båtplassene. Dette betyr at neste tildeling av faste båtplasser vil være hovedtildeling 2021. Denne finner sted tidlig mars 21, etter foreningens årsmøte.

Ventelisten 30.10 består av 25 medlemmer, med ønsker i alle størrelser. Foreningen forventer at ventelisten vil øke frem til og med februar, da eksisterende medlemmer setter seg på denne også dersom det er ønskelig å bytte plass eller endre størrelse på båt.

Tildeling av leieplasser vil skje dersom det er ledig faste plasser som ikke er tildelt medlemmer. Dette vil ta litt tid å avklare, slik at det forventes en tildeling på leieplasser overgang mars/ april 2021.

Det minnes også om at tildeling skjer i henhold til Havnereglement, som sier at medlemmer med lengst fartstid tildeles først, dersom båt passer til ledig plass. Dersom to medlemmer har samme fartstid, ses det på tidspunkt for ventelisteplassering.

I forbindelse med årsmøtet i februar vil også prisliste osv bli vedtatt for 2021.

For å kunne tildeles en båtplass i Hana båtforening må du være medlem. For å melde deg inn eller logge deg inn på våre medlemssider gå til https://www.havneweb.no/tool/login/.

 

 

Vinteropplag og felles opptak

Foreningen tilbyr årlig medlemmene mulighet for felles opptak og vinteropplag på land.

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende: Opptak med kran

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Hakan Sari, tlf 924 99 963. Send sms med ditt navn, reg nr på båt og reg nr på tralle. Innen 20. oktober 2020.
Vinteropplag på land er for alle medlemmer som har betalt engangstilskudd og enten står på venteliste eller har fast båtplass, ref Havnereglementet.


For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:

Opptak blir LØRDAG 24. oktober kl 09:00
De som ønsker å ha båten på land må reserver plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast plass i foreningens havner.

Fellesbestemmelser
Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler.
Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.

 

Alle båtplasser er tatt i bruk

Foreningen har hatt stor utskifting av båter i havnene i år. Vi har merket en oppsving i etterspørsel, både på faste plasser og mulighet for leie. Tildelingskomiteen (som var ny i mars 2020) har jobbet aktivt med å svare på ønsker og fordele plasser etter foreningens reglement.

Vi kan derfor melde at for øyeblikket er alle faste plasser tildelt og leieplasser er utleid.

utsolgt

17. mai kortesje

17. mai kolonneDette kjem du truleg aldri til å få oppleva fleire gonger! I år blir det 17. mai-tog på fjorden, i Norges kanskje største konvoi. 

Båtfolket i Ryfylke, Stavanger Veteranbåthavn, 17. maikomiteen i Sandnes kommune, Ryfylke Dampskipsselskap, Veteranskipslaget Rogaland, og Nattrutens Venner inviterer alle som har fartøy og fritidsbåtar til å delta.

MS Sandnes skal leia an ein konvoi som startar frå Sandnes havn, ved Sandnes Sparebank.
MS Rogaland skal leie an ein konvoi som startar frå Stavanger havn, v/Konserthuset.

Det er ynskjeleg at alle er på plass i havnene før kl. 13.00
Då blir det nemleg fellessang av «Ja vi elsker» i heile Norge. Det blir også saluttar og taler, før felles avgang, ca. kl. 13.30.
Konvoien tek kanskje 2-4 timar, avhengig av kor lenge ein vil vera med. Fart på konvoien blir truleg rundt 6 – 7 knop.

Konvoiane frå Sandnes og Stavanger møtes på fjorden, der veteranbrannbåten Nøkk, vil ta imot oss med vatnkanonar. Nøkk leiar så heile konvoien eit stykke vidare, mot næropptak av TV. Deretter går konvoien mot Hommersåk/Usken. Der deler konvoien seg i to – ei kortare rute tilbake og ei rute til Forsand. Konvoien til Forsand vil gå med ca. 12 knops fart.

Ved kaiar langs ruta, vil me bli møtt av korpsmusikk og filmopptak. Me kjem med i fjernsynssending, så dress dykk flott opp, pynt båtane med flag og grønt.

Vårinformasjon

Båtforeningen vil åpne vannet i havnene torsdag 26. mars.

Felles utsett/ sjøsetting skjer 25. april. Kontaktperson er oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf  920 42 244.

Slipping i Konradden er åpnet. Det er nå hengt opp nye kalendere i slipphuset for bestilling av slipping. Husk ta kontakt med slippfører før du skriver deg opp i kalenderen.

Husk å besøke vår medlemsportal for alltid oppdatert informasjon: www.havneweb.no.

Planer for 2020 – informasjon fra årsmøtet

Jostein Løland, bilde fra gbnett.no
Jostein Løland, bilde fra gbnett.no

Foreningen avholdt sitt årsmøte tirsdag 18.februar i Hana IL sine lokaler. 33 medlemmer møtte frem.
Årsrapporten ble gjennomgått og diskutert. Foreningen kan vise til solid økonomi, god drift og en stabil medlemsmasse.

Foreningen har i 2020 satt seg følgende mål:

 • Arbeide for at havnene skal oppleves velholdt og attraktive for medlemmer og nabolag
 • Fortsette med å utvikle hjemmesiden og Havneweb
 • Tilsyn og service på alle utriggere, utføres av profesjonell aktør
 • Fullføre montering av redningsstiger, livbøyer og utrigger
 • Etablere strømpost på flytebrygge Konraddokken
 • Skifte kledning på nord- og vestside slipphus Konraddokken
 • Oppgradere/skifte brakke Konraddokken
 • Lage avslutning på søndre molo Nyhavn

Nytt styre ble valgt, dette består av medlemmer som også satt i 2019. Leder Jostein Løland ble gjenvalgt. Hele styret finner du her:

Verv 2020
Leder Jostein Løland
Kasserer Kjetil Larsen
Sekretær Tor Arne Oltedal
Styremedlem Tore Baardsen
Styremedlem Geir Atle Sjøberg
Varamedlem Kjell Veire
Varamedlem Egil Kolstø

Årsmøtet ble avsluttet med et medlemsmøte hvor Sandnes havn presenterte planer for Nye Sandnes indre havn.

Foreningens medlemmer kan finne årsmelding 2019 og signert protokoll fra møtet på Havneweb (krever innlogging).

Springflo og nesten rekord!

Mandag 10. februar var det meldt springflo og rødt varsel på tidevann. Stavanger kommune gjorde klar sine lenser inne i Vågen og foreningen sendte ut påminnelse- sms til medlemmer med båtplass. Vannet gikk helt opp til veien i Konradden, men havnene klarte vannhøyden godt.

Vannivå i Nyhavn på maks flo.
Vannivå i Nyhavn på maks flo.
Vannivå ca 30 min før maks
Vannivå i Konradden ca 30 min før maks

 

 

Havnivå 10.2.2020
Havnivå 10.2.2020

 

Historisk vannnivå til og med 2019
Historisk vannnivå til og med 2019

 

Årsmøte 2019

Båtforeningen avholder årsmøte for 2019 tirsdag 18. februar.

Sted: Hana IL, Frøyerveien 16 Sandnes, kl 19.

Alle medlemmer (med og uten båtplass) har stemmerett.

Fullstendig innkalling er sendt alle medlemmer og publisert på Havneweb (krever innlogging).

Nytt fra styret

Styret har hatt møter 24.oktober og 12. desember.

Vi har fått sluttført kameraovervåkning i Konraddokken og dette fungerer nå utmerket.

Flere er blitt tildelt båtplass men det er fortsatt en del ledige plasser, spesielt for mindre båter.

Etter dugnadene gjenstår litt diverse arbeider som nå blir utsatt til våren

Økonomien er god i foreningen og gjør at vi kan se positivt på 2020 og fortsette å oppgradere havnene til beste for medlemmene.

Utover ordinære løpende saker bruker styret i disse dager en del tid til forberedelse av Årsmøte. Valgkomiteen er også i gang med sitt arbeid og vi håper at medlemmer er positive til å stille som kandidater til verv i foreningen. Innkalling med saksdokumenter blir sendt ut via Havneweb.

Husk Årsmøte 18. februar 2020, kl 19:00

Felles båtopptak med kranbil

DATO FOR FELLES OPPTAK AV BÅTER FOR VINTEROPPLAG I NYHAVN:

LØRDAG 19. 0KTOBER 2019 kl. 0900.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf. 920 42 244 innen 5. oktober 2019.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.

Nytt fra styret

Styremøte 22. august.

Styret hadde den 22. august. sitt første møte etter ferien. Det har i sommer vært en rolig tid i havna, men nå må vi i gang igjen. I forkant av møtet demonstrerte Jostein noen av de mange muligheter hvordan Havneweb kan brukes i styrearbeidet, innkallinger, saker, referater og lagring m.m. Dette ble vist på en nyanskaffet 55 tommers skjerm i klubbhuset.

Havneweb gir styret nye muligheter for administrasjon og oversikter og vil kunne forenkle mye av arbeidet. Styret gir sin tilslutning til å ta dette verktøyet fullt i bruk.

Ting som er på gang.

Det blir innkalt til stor dugnad den 27. d.m. Det er mangt som skal gjøres.

Bla. skal det monteres vannposter på flytebryggene i Konraddokken.

I begge havnene kommer det opp skilt som informerer om at havna er kameraovervåket. Det har dessverre vært innbrudd og tyveri i Konraddokken, men nå med kameraovervåkingen oppe og går vil det forhåpentlig bli en slutt med den slags.

Redningsstiger og livbøyer skal settes opp på brygger i begge havner.

Begge klubbhusene skal males. Ugress etc. lukes og bryggene spyles.

Vi skal sjekke utriggerne og reparere svakheter så de er klare til å møte vinterværet.

Vi minner for øvrig om regelen som sier at medlemmene skal fjerne tang og skjell på utriggerne tilhørende sin båtplass.

Det nærmer seg også tiden for landsetting. Det blir antagelig siste lørdag i oktober. Vi kommer tilbake med dato og minner om at de som ønsker båten i landopplag gir beskjed til oppsynsmann i god tid.

Viktig melding til sjøfarende i Sandnes Kommune sitt havneområde

Logo_Sandnes_Havn

Vedlagt er ny fartsforskrift, samt kart over hvilke 3 sjøområder den nye fartsforskriften gjelder for i Sandnes Kommune, fra og med 1.juli 2019.

Skilter er satt opp ved posisjoner hvor fartsbegrensningen blir gjeldende fra gitt dato.

Det må også nevnes i denne forbindelse at sjøveisreglene alltid kommer til anvendelse uavhengig av forskriften, og det er politiet som har myndighet til å gripe inn ved brudd på forskriften eller sjøveisreglene.

Fartsforskriften

Kart Indre Havn

Kart Hommersåkvågen

Kart Aadnøy

Nytt fra styret

Styremøte 9. mai

Som mange av dere har sett er kamera montert i Konraddokken. Vi venter på ei fiberlinje for å kunne ta dette i bruk, forventes klart i løpet av juni. Info om bruk og pålogging vil bli sendt ut til alle med båtplass i Konradden når anlegget er oppe og går.

Som dere husker fra Årsmøtet var foreningen gjeldfri pr nyttår. Den fine utviklingen fortsetter, og da Kjetil la fram regnskap og balanse sto jubelen i taket blandt styremedlemmene som har vært med noen år. Aldri har det vært så mye «pææng på bok» ble det sagt.

Vi holder på å samle inn dokumenter, avtaler, viktig mailkorrespondanse osv. til en ny database som Tor Arne har opprettet. Så har du noe liggende som kan være av interesse gjeldende Hana Båtforening, send det til vår mailadresse postmottak@hana-bf.no . Det vil være så mye enklere for nye styrer når alt relevant ligger samlet på en plass.

Det vil bli etablert 2 vannposter på flytebryggene i Konraddokken. Disse skal rekke til alle båtplassene. Stiger og livbøyer kommer også, ting tar bare litt tid.

Vi vil kalle inn til dugnad over sommerferien. Dette skal Driftskomiteen og Oppsynsmennene planlegge over ferien, og vi vil bruke Havneweb til innkalling. Det er en del vi bør og kan gjøre på dugnad, det kan jo rett og slett være kjekt også da.

Spiller du LOTTO, EXTRA, oddsen, tipping…… Registrer deg i Grasrotandelen. Da gir du 7% av innsatsen din til foreningen vår. Du kan gjøre dette på nett eller hos din kommisjonær. Si du vil støtte Hana Båtforening eller oppgi org nr. 984 484 666

 

Grasrot Plakat Liggende

Nytt fra styret

Forrige styremøte ble mye brukt til å få ting på plass. Mangt å sette seg inn i, men overgangen fra et tidligere innkjørt styre til et nesten helt nytt styre synes å gå veldig greit.

Det nye styret har gjort om på driftskomiteen for å få denne mer funksjonsrettet. Komiteen er nå delt i to underutvalg med hver sitt område: Tildelingsutvalg som tar seg av tildeling og omrokkering av båtplasser og Driftsutvalg som har som oppgave den daglige drift og oppfølging av denne.

Oppsynsmennene har hatt en ny runde med sjekk av fortøyninger. Det så tålig bra ut. Enkelte båteiere har fått beskjed om hva som burde utbedres. Synkehullene i Nyhavn er fylt med singel. Håpet er at vannet som slår over moloen finner veien ut gjennom singelen og ikke undergraver asfalten og bryggene.

Det skal monteres livbøyer i hver havn. Utfordringen er at de blir stående i fred. Også redningsstiger på flytebryggene i Konradden og på bryggene i Nyhavn.

Vi har et utmerket verktøy i Havneweb og styret vil ta dette aktivt i bruk for informasjon til medlemmene. Eks. ved innkalling til dugnad og administrasjon av denne. Styret vil også se nærmere på hvordan Havneweb kan nyttes til arkivering og lagring av avtaler, kontrakter, søknader m.v.

 

Ledige båtplasser

Vi har fortsatt noen ledige båtplasser for båter under 16 fot. Vi hadde ledig opp til 24 fot, men disse er er nå fulle.

Send søknad til vår e-post adresse: postmottak@hana-bf.no

Søknadskjema finner du på vår hjemmeside: http://hana-bf.no under fanen informasjon.

 

Minner om: Felles sjøsetting

Dato for felles sjøsetting med kranbil: LØRDAG 27. APRIL KL 0900.

Vær på plass i god tid.

Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og spyles, Jfr. Havnereglementet § 10. Materialer og utstyr til oppstøtting skal fjernes fra opplagsplassen innen 1 uke etter sjøsettingen, jfr. Havnereglementet § 12

 

Nytt fra styret

Det første styremøtet etter Årsmøtet ble avholdt 27. februar. Som kjent ble det mange utskiftinger i styret, og én ny oppsynsmann. Dette møtet ble brukt til mye info, registreringer i systemer og demonstrasjon av blant annet Havneweb som styre- og økonomiverktøy.

Ellers regner vi med at det kribler av vårfornemmelse blant medlemmene og mange har allerede starta planlegging av vårpuss og stell av farkostene i de flotte havnene våre.

Lørdag 27. april er bestemt som dato for felles sjøsetting med kranbil, mer info kommer.

Styret gikk gjennom arbeidsplan for 2019, signaler fra Årsmøtet og innspill fra medlemmer. Det ble vedtatt å bestille kameraovervåkning i Konraddokken med håp om oppstart før påske. Videre må redningsstiger og livbøyer prioriteres. Vi vil prøve å få etablert vannposter på flytebryggene i Konraddokken. Hull i asfalten å tette og kvalifisert kontroll av de eldste utriggerne i Nyhavn stod også på agendaen.

Det er brukt mye tid de to siste årene med Havneweb. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bruke dette verktøyet. Logg deg inn på din side, se over om opplysningene om deg stemmer og legg inn opplysninger og bilde av båt også. Nyheter blir fortløpende lagt ut på vår hjemmeside.

Neste styremøte er 28. mars hvor blant annet omorganisering av driftskomite er på agendaen.

closeup2

Årsmøtet 19.02.2019

Det var slutten på en epoke og kanskje begynnelsen på en ny de 34 medlemmene var med på i dette årsmøtet. Etter om lag 20 års innsats, ønsket Odd Magnor Mellemstrand å gi klubba videre.

Årsmøtet ble satt og formannen ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen og årsmøtedokumentene var denne gang utsendt på havneweb til de som foreningen har e-post adressen til. Kjell Veire ble foreslått som møteleder og Jan Hoel som referent. Ingen andre forslag. Formann Odd M. Mellemstrand ga så ordet til møteleder.

Referatet fra forrige årsmøte ble lest opp og godkjent uten merknader. Årsmelding, regnskap, budsjett og prislisten ble også enstemmig godkjent. Revisor Ulf Pettersen redegjorde for hvordan en var kommet frem til en tydeligere verdifastsettelse for Hana Båtforenings havneanlegg og hvordan dette fremkom i balansen.

Innkomne forslag:
Det var kun mottatt en mail med 7 spørsmål/innspill. Spørsmålene gikk bla. på vedlikehold av dekket på moloene, WiFi, og type strømnett (IT nett i Nyhavn). Spørsmålene og innspillene var greie å ta stilling til og ble besvart utførlig

Valg:
Ulf Pettersen la fram valgkomiteens forslag. Det ville bli en del utskiftninger i styret fordi ingen av de som var på valg, etter lang og tro tjeneste, ønsket å ta gjenvalg.

Største overraskelsen var at formannen ønsket avløsning. Det ble ikke krevd skriftlig avstemming og kandidatene ble stemt inn hver for seg. Hver enkelt ble enstemmig valgt.

 

Valget ga følgende resultat:

Styret året 2019:

Formann/leder:       Jostein Løland         (ny)
Kasserer:                  Kjetil Larsen              (ikke på valg)
Sekretær:                 Tor Arne Oltedal       (ny)
Styremedlem:          Egil Kolstø                 (ikke på valg)
Styremedlem:          Tore Bårdsen            (ny)
Varamedlem:           Kjell Veire                  (ny)
Varamedlem:           Geir Atle Sjøberg     (ny)
Oppsynsmenn:        Tom Ove Kvarme    (ny. Nyhavn)
Steinar Pettersen     (ikke på valg. Konraddokken)

Årsmøtet ble hevet kl. 20:15.

Etter årsmøtet forsatte medlemsmøte. Det kom bla. spørsmål om porter foran moloene slik som på flytebryggene i Konraddokken. Vann og strøm på flytebryggene og videre arbeid i Konraddokken. Det nye styret fikk signaler å arbeide videre med.