Viktig melding til sjøfarende i Sandnes Kommune sitt havneområde

Logo_Sandnes_Havn

Vedlagt er ny fartsforskrift, samt kart over hvilke 3 sjøområder den nye fartsforskriften gjelder for i Sandnes Kommune, fra og med 1.juli 2019.

Skilter er satt opp ved posisjoner hvor fartsbegrensningen blir gjeldende fra gitt dato.

Det må også nevnes i denne forbindelse at sjøveisreglene alltid kommer til anvendelse uavhengig av forskriften, og det er politiet som har myndighet til å gripe inn ved brudd på forskriften eller sjøveisreglene.

Fartsforskriften

Kart Indre Havn

Kart Hommersåkvågen

Kart Aadnøy