Nytt fra styret

Styremøte 22. august.

Styret hadde den 22. august. sitt første møte etter ferien. Det har i sommer vært en rolig tid i havna, men nå må vi i gang igjen. I forkant av møtet demonstrerte Jostein noen av de mange muligheter hvordan Havneweb kan brukes i styrearbeidet, innkallinger, saker, referater og lagring m.m. Dette ble vist på en nyanskaffet 55 tommers skjerm i klubbhuset.

Havneweb gir styret nye muligheter for administrasjon og oversikter og vil kunne forenkle mye av arbeidet. Styret gir sin tilslutning til å ta dette verktøyet fullt i bruk.

Ting som er på gang.

Det blir innkalt til stor dugnad den 27. d.m. Det er mangt som skal gjøres.

Bla. skal det monteres vannposter på flytebryggene i Konraddokken.

I begge havnene kommer det opp skilt som informerer om at havna er kameraovervåket. Det har dessverre vært innbrudd og tyveri i Konraddokken, men nå med kameraovervåkingen oppe og går vil det forhåpentlig bli en slutt med den slags.

Redningsstiger og livbøyer skal settes opp på brygger i begge havner.

Begge klubbhusene skal males. Ugress etc. lukes og bryggene spyles.

Vi skal sjekke utriggerne og reparere svakheter så de er klare til å møte vinterværet.

Vi minner for øvrig om regelen som sier at medlemmene skal fjerne tang og skjell på utriggerne tilhørende sin båtplass.

Det nærmer seg også tiden for landsetting. Det blir antagelig siste lørdag i oktober. Vi kommer tilbake med dato og minner om at de som ønsker båten i landopplag gir beskjed til oppsynsmann i god tid.