Felles båtopptak med kranbil

DATO FOR FELLES OPPTAK AV BÅTER FOR VINTEROPPLAG I NYHAVN:

LØRDAG 19. 0KTOBER 2019 kl. 0900.

De som ønsker å ha båten på land må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf. 920 42 244 innen 5. oktober 2019.
Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast båtplass i foreningens havner.

BÅTER, TRALLER OG ANNET UTSTYR SOM HENSETTES PÅ OMRÅDET, UTEN ETTER AVTALE MED OPPSYNSMANN, VIL BLI FJERNET FOR EIERS REGNING OG RISIKO.
HAVNEREGLEMENTET §§ 10 – 14 OMHANDLER BÅTEIERENS PLIKTER I FORBINDELSE MED BÅT I OPPLAG PÅ LAND. STYRET OPPFORDRER BÅTEIERNE TIL Å SETTE SEG GODT INN I GJELDENDE REGLER.