Nytt fra styret

Styret har hatt møter 24.oktober og 12. desember.

Vi har fått sluttført kameraovervåkning i Konraddokken og dette fungerer nå utmerket.

Flere er blitt tildelt båtplass men det er fortsatt en del ledige plasser, spesielt for mindre båter.

Etter dugnadene gjenstår litt diverse arbeider som nå blir utsatt til våren

Økonomien er god i foreningen og gjør at vi kan se positivt på 2020 og fortsette å oppgradere havnene til beste for medlemmene.

Utover ordinære løpende saker bruker styret i disse dager en del tid til forberedelse av Årsmøte. Valgkomiteen er også i gang med sitt arbeid og vi håper at medlemmer er positive til å stille som kandidater til verv i foreningen. Innkalling med saksdokumenter blir sendt ut via Havneweb.

Husk Årsmøte 18. februar 2020, kl 19:00