Planer for 2020 – informasjon fra årsmøtet

Jostein Løland, bilde fra gbnett.no
Jostein Løland, bilde fra gbnett.no

Foreningen avholdt sitt årsmøte tirsdag 18.februar i Hana IL sine lokaler. 33 medlemmer møtte frem.
Årsrapporten ble gjennomgått og diskutert. Foreningen kan vise til solid økonomi, god drift og en stabil medlemsmasse.

Foreningen har i 2020 satt seg følgende mål:

  • Arbeide for at havnene skal oppleves velholdt og attraktive for medlemmer og nabolag
  • Fortsette med å utvikle hjemmesiden og Havneweb
  • Tilsyn og service på alle utriggere, utføres av profesjonell aktør
  • Fullføre montering av redningsstiger, livbøyer og utrigger
  • Etablere strømpost på flytebrygge Konraddokken
  • Skifte kledning på nord- og vestside slipphus Konraddokken
  • Oppgradere/skifte brakke Konraddokken
  • Lage avslutning på søndre molo Nyhavn

Nytt styre ble valgt, dette består av medlemmer som også satt i 2019. Leder Jostein Løland ble gjenvalgt. Hele styret finner du her:

Verv 2020
Leder Jostein Løland
Kasserer Kjetil Larsen
Sekretær Tor Arne Oltedal
Styremedlem Tore Baardsen
Styremedlem Geir Atle Sjøberg
Varamedlem Kjell Veire
Varamedlem Egil Kolstø

Årsmøtet ble avsluttet med et medlemsmøte hvor Sandnes havn presenterte planer for Nye Sandnes indre havn.

Foreningens medlemmer kan finne årsmelding 2019 og signert protokoll fra møtet på Havneweb (krever innlogging).