Alle båtplasser er tatt i bruk

Foreningen har hatt stor utskifting av båter i havnene i år. Vi har merket en oppsving i etterspørsel, både på faste plasser og mulighet for leie. Tildelingskomiteen (som var ny i mars 2020) har jobbet aktivt med å svare på ønsker og fordele plasser etter foreningens reglement.

Vi kan derfor melde at for øyeblikket er alle faste plasser tildelt og leieplasser er utleid.

utsolgt