Båtplasser til våren 2021 og tildeling

Foreningen har ca 170 båtplasser fordelt på størrelser fra 6 m uterigger til 12 m, i tillegg til en spesialplass. I 2020 har det vært stor utskifting av båtplasser og det er tildelt 10 nye medlemmer plasser, i tillegg til bytter blant eksisterende medlemmer. 

Oktober og november er perioden som tildelingskomiteen benytter til å følge opp og rydde opp i båtplassene. Dette betyr at neste tildeling av faste båtplasser vil være hovedtildeling 2021. Denne finner sted tidlig mars 21, etter foreningens årsmøte.

Ventelisten 30.10 består av 25 medlemmer, med ønsker i alle størrelser. Foreningen forventer at ventelisten vil øke frem til og med februar, da eksisterende medlemmer setter seg på denne også dersom det er ønskelig å bytte plass eller endre størrelse på båt.

Tildeling av leieplasser vil skje dersom det er ledig faste plasser som ikke er tildelt medlemmer. Dette vil ta litt tid å avklare, slik at det forventes en tildeling på leieplasser overgang mars/ april 2021.

Det minnes også om at tildeling skjer i henhold til Havnereglement, som sier at medlemmer med lengst fartstid tildeles først, dersom båt passer til ledig plass. Dersom to medlemmer har samme fartstid, ses det på tidspunkt for ventelisteplassering.

I forbindelse med årsmøtet i februar vil også prisliste osv bli vedtatt for 2021.

For å kunne tildeles en båtplass i Hana båtforening må du være medlem. For å melde deg inn eller logge deg inn på våre medlemssider gå til https://www.havneweb.no/tool/login/.