Årsmøte avholdes 18. februar 2021

Foreningen avholder sitt årsmøte torsdag 18. februar 2021 kl 19. Styret arbeider med de siste forberedelsene før innkalling og saksdokumenter sendes ut.