Årsmøtepapirer er publisert

Alle medlemmer av foreningen er tilsendt årsmøtepapirer på e-post. Disse kan også finnes på www.havneweb.no ved å logge seg inn med registrert e-postadresse.

Vedlagt ligger innkallingens første side. Hana båtforening – innkalling årsmøte forside