Planer for 2021 – informasjon fra årsmøtet

Foreningen sitt årsmøte ble avholdt for første gang digitalt på Teams 18. februar. Hele 53 medlemmer deltok, som er en økning på 20 fra året før.

Styrets beretning ble gjennomgått og vedtatt. Foreningen kan være stolt av driften som både er sunn økonomisk, kan vise til stigende medlemsmasse og som sagt mer deltakelse fra medlemmene.

Foreningen har i 2021 satt seg følgende mål:

  • Arbeide for at havnene skal oppleves velholdt og attraktive for medlemmer og nabolag
  • Fortsette med å utvikle Havneweb som foreningens medlemssystem
  • Hovedtilsyn og -service på alle utriggere utføres av profesjonell aktør
  • Hovedtilsyn av ankring og fester for flytebryggene i Konraddokken
  • Montere strømposter på flytebrygge Konraddokken
  • Vedlikehold og utbedring av bygninger i Konraddokken
  • Arbeide for å ha et tettere samarbeidsmiljø med de andre båtforeningene i Gandsfjorden, både med hensyn til erfaringsutveksling og prosjekter som gagner båtforeningens medlemmer, herunder medvirke til at det planlegges septikanlegg, drivstoff  osv..
  • Lage avslutning på søndre molo Nyhavn

Arbeidsoppgavene står ikke i prioritert rekkefølge og styret vil søke å gjennomføre dem når et godt løsningsforslag foreligger og økonomien samt smittevernhensyn tillater det.

Styret er sammensatt både av medlemmer med kort og lang fartstid i styret, samt nye fjes. Hele styret finner du her:

Verv 2021
Leder Geir Atle Sjøberg
Kasserer Kjetil Larsen
Sekretær Tor Arne Oltedal
Styremedlem Tore Nordin Helvig
Styremedlem Hallvard Fosså
Varamedlem Martin Lunde
Varamedlem Ove Eikeskog

Foreningens medlemmer kan finne fullstendig saksdokumenter og etter hvert signert protokoll fra møtet på Havneweb (krever innlogging).