Årets første tildeling gav 13 medlemmer fast båtplass.

 

Flott dag i uthavn på Talgje
Flott dag i uthavn på Talgje sommeren 2020. Foto: TAO

Tildelingskomiteen har gjennomført årets første tildeling av båtplasser. Iht Havnereglementet tildeles båtplasser etter ansennitet (dato for betalt medlemsskap) og tilgjengelige plasser.

Tildeling gjennomføres fire ganger pr år; tidlig mars, sent april, overgangen mai/ juni og overgangen august/ september. Ved å ha faste tidspunkter skaper dette forutsigbarhet for medlemmene og arbeidsro for foreningens tillitsvalgte.

Ved uthenting av venteliste (fra medlemssystemet Havneweb) for faste plasser 1. mars var det 31 medlemmer på venteliste. Foreningen har tilbudt 17 medlemmer fast båtplass, fordelt på Nyhavn og Konraddokken. 13 av disse aksepterte og vil den neste måneden ankomme foreningen med sine båter. Det ble akseptert båtplasser i størrelse 6-7-8 og 10 m uterigger. Det siste medlemmet som ble tilbudt plass har vært medlem siden oktober 2020.

Foreningen vil frem til neste tildeling i sent april rydde og tilgjengeliggjøre ubenyttede plasser slik at flere medlemmer som er på venteliste også kan tildeles båtplasser i april.

Dersom du er på jakt etter båtplass må du melde deg inn i foreningen, betale medlemsavgiften (kr 600,-) og sette deg på venteliste.