Felles båtopptak og vinterlagring på land 2021/22

Foreningen tilbyr årlig medlemmene som har betalt engangstilskudd mulighet for felles opptak og vinteropplag på land. Tidsrom for opplag er fra 23. oktober 2021 til 2. mai 2022.

For vinteropplag i Konradden gjelder følgende:Opptak med kran
De som ønsker å ha båten på land i Konradden må reservere plass hos oppsynsmann Hakan Sari, tlf 924 99 963. Send sms med ditt navn, reg nr på båt og reg nr på tralle innen 9. OKTOBER 2021. Vinteropplag på land er for alle medlemmer som har betalt engangstilskudd og enten står på venteliste eller har fast båtplass, ref Havnereglementet.

For felles båtopptak i Nyhavn med kranbil gjelder følgende:
Opptak blir LØRDAG 23. oktober kl 09:00 De som ønsker opptak og å ha båten på land i Nyhavn må reservere plass hos oppsynsmann Tom Ove Kvarme, tlf 920 42 244 snarest og innen 9. OKTOBER 2021. Tilbudet er forbeholdt medlemmer som er tildelt fast plass i foreningens havner.

 Fellesbestemmelser Havnereglementet §§ 10 – 14 omhandler båteierens plikter i forbindelse med båt i opplag på land. Styret oppfordrer båteierne til å sette seg godt inn i gjeldende regler. Båter, traller og annet utstyr som hensettes på området uten etter avtale med oppsynsmann, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.