Kameraene i Konradden og Nyhavn er oppgradert

Foreningen har i flere år hatt kameraovervåkning av havnene. Ved å være medlem får man tilgang til kameraene ved å installere en app på sin smartmobiltelefon. Skilt som viser kameraovervåkning
Brukermanual finner du i Havneweb (krever innlogging).

Flere av kameraene er nå oppgradert slik at klarhet og oppløsning er bedre. Dette gjør at man lettere kan følge med om sin egen båt har det bra.
Foreningen lagrer opptak i 7 dager, ref foreningens internkontroll og nasjonalt regelverk om kameraovervåkning.